“Maatwerk trainingen op het gebied van gezondheid en effectiviteit”

Over ons

Sinds 1990 richten wij ons op Gezond en efficiënt werken. Wij geven u strategisch en praktisch advies over de manier van werken binnen uw organisatie en ontwikkelingsambitie. U heeft geïnvesteerd in een ergonomische werkomgeving die aansluit bij een nieuwe manier van werken. Zowel uw stoelen en bureaus, als uw (digitale) techniek is van deze tijd. Nu nog de nieuwe werkwijze introduceren en uw medewerkers meenemen. Wij trainen uw medewerker in het gebruik van zowel de fysieke, als de digitale werkomgeving. Dat is gezond en efficiënt werken!


´Wat leuk is werkt goed´

Lage Land werkt sinds jaar en dag onder het motto ´Wat leuk is werkt goed´. Lage Land biedt voor de eigen medewerkers een inspirerende omgeving waarin ideeën en innovatie worden gestimuleerd. Deze bedrijfscultuur heeft een positief effect op de resultaten die worden geboekt. Tevreden medewerkers maken een goed bedrijf. Een goed bedrijf heeft tevreden klanten.     
 

Locaties

Lage Land heeft inmiddels drie locaties, twee in Rotterdam en één in Den Haag. Lage Land bestaat uit een eigenaar/directeur en zeventien medewerkers in vaste dienst, waaronder oefentherapeuten Cesar, een A&O psycholoog , een gedragswetenschapper, een ergonoom en trainers. Daar waar er voor trajecten kennis nodig is die niet direct binnen Lage Land voorhanden is, heeft Lage Land een ruim netwerk van partners in de markt.
 

Klanten

Lage Land werkt momenteel onder andere voor Unit4, Agresso, CVN Nederland en Schoevers opleidingen. Daarnaast wordt de expertise van Lage Land ingehuurd door Arbo diensten en adviesbureaus op het gebied van Arbo en Milieu.
 

Ontstaansgeschiedenis

Lage Land is opgericht in 1986 door Famke de Wilde. Lage Land begon in die tijd als praktijk voor oefentherapie Cesar, een paramedische behandelmethode die zich richt op het verminderen of opheffen van stoornissen, beperkingen of handicaps die verband houden met het motorisch functioneren.
Naar aanleiding van de ervaring in de praktijk en op verzoek van diverse cliënten is Lage Land zich sinds 1990 bezig gaan houden met werkplekadviezen en trainingen op het gebied van fysieke belasting. In de loop der jaren werden activiteiten ontplooid zoals de productie van preventieve beleidsplannen, ergonomische advisering op de werkplek en curatieve trajecten waaronder individuele arbeidsreïntegratie. Pas de afgelopen 10 jaar is het aanbod uitgebreid met efficiënt werken, time management en helpen de trainers van Lage Land  Advies u tevens bij het Nieuwe Weken. 
Met onze paramedische en therapeutische achtergrond is het aanleren van gedragsverandering ons letterlijk op het lijf geschreven. Het aanbod aan trainingen afstemmen op de klant is in de loop der jaren onze grootste kracht en ons onderscheidend vermogen geworden.